เอกสารเผยแพร่

รายการ
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนธันวาคม 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนพฤศจิกายน 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนตุลาคม 2566
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสาร เดือนกันยายน 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำปี 2567
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สําโรง ในท้องที่แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง แขวงสะพานสอง แขวงวังทองหลาง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงพัฒนาการ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง แขวงหนองบอน เขตประเวศ แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี ตําบลสําโรงเหนือ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ในท้องที่ตําบลบางกระสอ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี ตําบลบางตลาด ตําบลปากเกร็ด ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ในท้องที่ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือ และตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนของ รฟม.
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2566
ศูนย์ราชการสะดวก รฟม. ตอนที่ 2 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2566
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าเสียหาย การนำเงินค่าเสียหายไปฝากกับธนาคาร และการรับเงินค่าเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการสำรวจเบื้องต้น พ.ศ. 2566