รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

     - เนื้อหาและภาคผนวก

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ

     - 1/2565

     - 2/2565

     - 1/2566

     - 2/2566

   สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

     - 1/2565

      - 2/2565

     - 1/2566

     - 2/2566

   สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค

     - 1/2565

     -  2/2565

    -  1/2566

    -  2/2566

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - ครั้งที่ 1/2565

     - ครั้งที่ 1/2566

     - ครั้งที่ 1/2567


รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

     - เนื้อหาและภาคผนวก

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - 1/2565

     - 2/2565

     - 1/2566

     - 2/2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

   ช่วงหัวลำโพง - บางแค

     - เนื้อหาและภาคผนวก

   ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

     - เนื้อหา

     - ภาคผนวก

  ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4

     - เนื้อหาฉบับสมบูรณ์

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

   ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

     - เนื้อหาและภาคผนวก   

  ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา    

     - เนื้อหา

     - ภาคผนวก

   ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

     - เนื้อหาและภาคผนวก

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

   ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา

     - 1/2565

     2/2565

     - 1/2566

     - 2/2566

ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (เฉพาะพื่นที่ลานจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.)

     - 1/2565

     - 2/2565

     1/2566

     2/2566

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

     - เนื้อหาและภาคผนวก

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - 1/2565

     - 2/2565

     - 1/2566

     - 2/2566

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - ครั้งที่ 1/2565

     - ครั้งที่ 2/2565

     - ครั้งที่ 1/2566

     - ครั้งที่ 1/2567

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

     - เนื้อหาและภาคผนวก

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - 1/2565

     - 2/2565

     - 1/2566

     - 2/2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

     - เนื้อหา

     - ภาคผนวก

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - 1/2565

     - เนื้อหา 2/2565

     - ภาคผนวก 2/2565

     - เนื้อหา ฉบับที่ 1/2566

     - ภาคผนวก 1/2566

     - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2566

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - ครั้งที่ 1/2565

     - ครั้งที่ 2/2565

     - ครั้งที่ 1/2566

     - ครั้งที่ 2/2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึงช่วงแยกรัชโยธิน

   รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

   ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี

     เนื้อหาและภาคผนวก

   ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

     เนื้อหา

     ภาคผนวก

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     เนื้อหา ฉบับที่ 1/2565

     ภาคผนวก 1 ฉบับที่ 1/2565

     ภาคผนวก 2 ฉบับที่ 1/2565

     ภาคผนวก 3 ฉบับที่ 1/2565

     ภาคผนวก 4 ฉบับที่ 1/2565

     ภาคผนวก 5 ฉบับที่ 1/2565

     เนื้อหา ฉบับที่ 2/2565

     ภาคผนวก 2/2565

     เนื้อหา ฉบับที่ 1/2566

     ภาคผนวก 1/2566

     เนื้อหา ฉบับที่ 2/2566

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     ครั้งที่ 1/2565

     ครั้งที่ 2/2565

     ครั้งที่ 1/2566

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

     - เนื้อหาฉบับสมบูรณ์

2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2565

     - ภาคผนวก 2/2565

     - เนื้อหา ฉบับที่ 1/2566

     - ภาคผนวก1/2566

     - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2566

     - ภาคผนวก 2/2566

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     - ครั้งที่ 1/2565

     - ครั้งที่ 1/2566

     - ครั้งที่ 1/2567


การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วม โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

   คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด