โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)

เว็บไซต์โครงการ ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม)

N/A

แผ่นพับโครงการ

N/A

วีดีทัศน์โครงการ

N/A

ความเป็นมาของโครงการ

       คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้พิจารณาผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยมีมติมอบ สนข. บรรจุแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) ระยะที่ 1 พร้อมมอบกระทรวงคมนาคมมอบหมาย รฟม. ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม)

ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง

        โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีชมพูบริเวณแยกแคราย วิ่งไปตามแนวถนนงามวงศ์วานจนถึงแยกบางเขนเพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง แล้วข้ามถนนวิภาวดี – รังสิต โดยลอดใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการทางยกระดับอุตราภิมุข จนถึงแยกเกษตร ก่อนยกระดับข้ามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อวิ่งต่อเนื่องไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านแยกฉลองรัชเพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ยาวไปจนถึงแยกนวมินทร์ ก่อนเลี้ยวลงทางทิศใต้ไปตามแนวถนนนวมินทร์จนถึงแยกสวนสน ซึ่งเป็นสถานีปลายทางที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีเหลืองได้ และเป็นที่ตั้งของอาคารจอดแล้วจร และศูนย์ซ่อมบำรุง ทั้งนี้ พื้นที่ในช่วงถนนประเสริฐมนูกิจจะมีการใช้พื้นที่เกาะกลางร่วมกับโครงการทางพิเศษสายเหนือ ตอน N2 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยโครงการทางพิเศษฯ จะใช้ประโยชน์จากเสาตอม่อเดิมที่มีอยู่ ในขณะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ จะมีโครงสร้างเสาตอม่ออยู่ระหว่างเสาตอม่อเดิมของโครงการทางพิเศษฯ โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ จะอยู่ด้านใต้โครงการทางพิเศษ


สถานีและระยะทาง

        จำนวนสถานี 20 สถานี ระยะทางรวม 22.1 กิโลเมตร โดยเป็นสถานียกระดับทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการฯ มีรูปแบบสถานีแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงการ คือ สถานีที่ตั้งอยู่โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางพิเศษฯ โดยจะเป็นสถานีรูปแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) หรือรูปแบบชานชาลากลาง (Centre Platform) และสถานีที่ตั้งอยู่ใต้โครงสร้างทางพิเศษฯ โดยมีทางวิ่งของรถไฟฟ้าขนาบข้างเสาทางพิเศษฯ ซึ่งจะเป็นสถานีรูปแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) เท่านั้น


ศูนย์ซ่อมบำรุง

        ศูนย์ซ่อมบำรุงตั้งอยู่บริเวณปลายสายทางของโครงข่ายเส้นทางการเดินรถ บนถนนพ่วงศิริ เลียบไปกับคลองแสนแสบและคลองหัวหมาก พื้นที่รวม 28 ไร่ เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น โดยมีรูปแบบการใช้งานทั้งในส่วนที่จอดรถพนักงาน โรงบำบัดน้ำเสีย เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องเทคนิค ห้องประชุม ห้องฝ่ายปฏิบัติการการเดินรถ ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Center: OCC) ห้องปฏิบัติการสำหรับระบบรถไฟฟ้าย่อย ลานจอดรถไฟฟ้า โรงล้างรถไฟฟ้า โรงซ่อมบำรุงรักษาหนักและเบา (Heavy and Light Maintenance) และสำนักงานสำหรับงานซ่อมบำรุงรถขบวนรถ


อาคารจอดแล้วจร

        อาคารจอดแล้วจร 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของถนนพ่วงศิริและถนนรามคำแหง เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าลำสาลี (BR-20) เป็นอาคารสูง 6 ชั้น รองรับการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 280 คัน


โครงสร้างทางวิ่ง

        โครงสร้างทางวิ่งยกระดับสำหรับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เป็นคานทางวิ่ง (Guideway Beam) โดยจะรองรับทางวิ่งจำนวน 2 ทิศทาง (ไป-กลับ)


ระบบรถไฟฟ้า

        เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail System) ที่มีความจุปานกลาง – มาก ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสถานีขับเคลื่อนไฟฟ้า (Traction Substation) จะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ระดับแรงดัน 750 VDC หรือ 1500 VDC เข้ารางตัวนำไฟฟ้าขั้วบวก และรับไฟฟ้ากลับสถานีขับเคลื่อนรถไฟฟ้า (Traction Substation) ผ่านรางตัวนำไฟฟ้าขั้วลบ โดยมีตำแหน่งการติดตั้งรางตัวนำไฟฟ้าทั้งสองรางอยู่ที่ด้านข้างของคานทางวิ่ง (Guideway Beam) ทั้งนี้ ในปีแรกที่เปิดให้บริการจะใช้ขบวนรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 24 ขบวน (4 ตู้ต่อขบวน)

วงเงินลงทุน

รายการ
เงินลงทุน 
หน่วย
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7,371
ล้านบาท
2. ค่าก่อสร้างงานโยธา
19,247
ล้านบาท
3. ค่าติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า
12,442
ล้านบาท
4. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา งานติดตั้งและทดสอบงานระบบรถไฟฟ้า
1,159
ล้านบาท
5. ค่า Provisional Sum
1,501
ล้านบาท
รวม41,720
ล้านบาท

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ฉบับเดือน พฤษภาคม 2566


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด