ประกาศ รฟม.

แจ้งผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สนใจให้ยื่นหลักฐานทางทะเบียนการเป็นนิติบุคคลและผลงานการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนในโครงการของ รฟม.


ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การกําหนดค่าตอบแทนการเชื่อมตอบสถานีรถไฟฟ้าทางเดินคนโดยสารหรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้ากับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นสําหรับปี พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2571


ประกาศ รฟม. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566


ประกาศ รฟม. เรื่อง การให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร


ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ) การคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)


ประกาศ รฟม. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร หรือทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า กับอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น สำหรับปี 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)


ประกาศ รฟม. เรื่อง การอนุญาตให้ปรับภูมิทัศน์บนพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563


ประกาศ รฟม. เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล


รฟม. ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์อาคารจอดแล้วจร


รฟม.ขอแจ้งการยกเลิกการให้บริการลานจอดรถสถานีรถไฟบางซื่อ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป


ประกาศ รฟม. เรื่อง การอนุญาตให้ปรับภูมิทัศน์บนพื้นที่ของ รฟม.


เปิดบริการลานจอดรถสถานีพระราม 9 (รัชดาภิเษก ซอย 2)


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด