กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียน

รายการ
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำปี 2567
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2566
กราฟแสดงสถานะข้อร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2565


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด