สนใจร่วมงานกับ รฟม.


ผู้ที่สนใจร่วมงาน สามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมประวัติส่วนบุคคลแบบย่อ (Resume) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบปริญญา และ/หรือ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ รฟม. เก็บรวบรวม

และส่งมาที่ recruit@mrta.co.th


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม