กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการ
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารและการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสารสีชมพู
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2566
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2566
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. 2566
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. 2566
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง พ.ศ. 2566
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2566
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ รฟม. พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สําโรง ในท้องที่แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง แขวงสะพานสอง แขวงวังทองหลาง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง แขวงคลองจั่น แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงพัฒนาการ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง แขวงหนองบอน เขตประเวศ แขวงบางนาเหนือ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี ตําบลสําโรงเหนือ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ในท้องที่ตําบลบางกระสอ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี ตําบลบางตลาด ตําบลปากเกร็ด ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ในท้องที่ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือ และตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าเสียหาย การนำเงินค่าเสียหายไปฝากกับธนาคาร และการรับเงินค่าเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการสำรวจเบื้องต้น พ.ศ. 2566
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543


ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด