โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

เว็บไซต์โครงการ ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี

เว็บไซต์โครงการ: https://mrta-orangelineeast.com

แผ่นพับโครงการ

-

วีดีทัศน์โครงการ

-

ความเป็นมาของโครงการ

      คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในระยะ 10 ปีแรก (เปิดบริการในปี 2562) จำนวน 7 สาย ระยะทางรวม 154 กิโลเมตร โดยมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ เป็นโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในแผนดังกล่าว

      ต่อมา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก และค่างานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาทั้งเส้นทาง ตั้งแต่ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ฯ โดยมีระยะเวลาเดินรถ 30 ปี (นับจากเริ่มเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก เป็นต้นไป)


ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทาง

      โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 35.9 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 27 กิโลเมตร และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 8.9 กิโลเมตร จำนวน 28 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 21 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีบางขุนนนท์ ซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ดินวิ่งไปตามแนวทางรถไฟเดิมไปยังโรงพยาบาลศิริราช บริเวณสถานีศิริราช จากนั้นจึงวิ่งลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาขนานไปกับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลอดใต้พื้นที่ถนนราชดำเนิน ผ่านสนามหลวง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วเบี่ยงแนวเส้นทางไปตามแนวถนนหลานหลวงจนถึงแยกยมราช เลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรบุรีจนถึงสี่แยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายลอดใต้ถนนราชปรารภตรงไปถึงสามเหลี่ยมดินแดง แล้วจึงเลี้ยวขวาไปตามถนนดินแดง หลังจากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต แล้วเลี้ยวขวาผ่านกรุงเทพมหานคร 2 และเบี่ยงขวาลอดผ่านชุมชนประชาสงเคราะห์ ไปยังสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งขนานไปตามแนวถนนพระรามเก้าไปยังสถานี รฟม. ลอดใต้คลองแสนแสบ ก่อนเลี้ยวซ้ายไปตามถนนรามคำแหง ผ่านแยกลำสาลี ไปจนถึงบริเวณคลองบ้านม้า ก่อนเปลี่ยนแนวทางวิ่งจากอุโมงค์ใต้ดินเป็นทางวิ่งยกระดับ และวิ่งตามแนวถนนรามคำแหงไปจนถึงบริเวณคลองสองที่สถานีมีนบุรี ก่อนสิ้นสุดแนวเส้นทางที่สถานีสุวินทวงศ์ บริเวณสามแยกรามคำแหง – สุวินทวงศ์


โครงสร้างทางวิ่ง

     เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 27 กิโลเมตร และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 8.9 กิโลเมตร


ระบบรถไฟฟ้า

      เป็นระบบรถรางไฟฟ้า (Heavy Rail)


สถานี 

      มีจำนวนสถานีทั้งหมด 28 สถานี แบ่งเป็นสถานีใต้ดิน 21 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี


ศูนย์ซ่อมบำรุง

      ศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์. - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริเวณเขตห้วยขวาง


จุดจอดแล้วจร

      สถานที่จอดแล้วจรมี 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานีคลองบ้านม้า และสถานี รฟม.

วงเงินลงทุน

รายการ
ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ล้านบาท)
ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ล้านบาท)
ตลอดทั้งสาย ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ล้านบาท)
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9,585
14,621
24,206
ค่าจ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์
40
40
80
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโยธา
2,789
3,223
6,012
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า
747
369
1,116
ค่าก่อสร้างงานโยธา
80,118
92,788
172,906
ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถ
20,000
11,000
31,000
รวม
113,279
122,041
235,320

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด