ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 110 รายการ
รฟม. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ “อรินทราช 26” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 41 ปี           ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ “อรินทราช 26” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 41 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย (กองบินตำรวจ) กรุงเทพมหานคร โดยมี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567           นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รฟม. ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ สำนักงาน รฟม. โดยจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงาน รฟม. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมทำบุญ  ตักบาตร  โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsวันสงกรานต์Songkran Day
รฟม. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง คค. ครบรอบ 112 ปี           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกระทรวงคมนาคม ครบรอบ 112 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ณ อาคารหอประชุมราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยมีนายสุริยะ    จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 112 ปี           นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 112 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์   ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง สำนักงานใหญ่ อีกด้วย กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน นำพนักงาน จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 โดยได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น แปลงผักสวนครัว ทาสีโต๊ะนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ อ...... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Volunteer
รฟม. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ประจำปี 2567 จาก โครงการสำนักงานสีเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
รฟม. จัดกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ           นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ร่วมกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก    มาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 13 ปี           ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 13 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ โดยมี นายสุเทพ..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2567) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2567) ระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยาน กรีฑา แบดมินตัน และอีสปอร์ต ซึ่งผลการแข่งขัน สรุปได้ ดังนี้ 1. บาสเกตบอล ได้อันดับที่ 8 2. ฟุตบอล ประเภททั่วไป และประเภท VIP..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsกีฬารัฐวิสาหกิจState Enterprise Games
รฟม. รับโล่ผู้สนับสนุนงานวิ่งการกุศลThe Bridge Family Run & Mini Marathon           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิ่งการกุศล The Bridge Family Run & Mini Marathon เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และโครงการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สะพานกรุงเทพ ถ. เจริญนคร..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด