รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมการขนส่งทางราง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 5 ปี

preview image
          นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 5 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร ณ ถลาง ที่ทำการ ขร. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และสวัสดิการบุคลากร ขร. โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรม เป็นผู้รับมอบ