รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันการบินพลเรือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 63 ปี

preview image
           นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติกรรม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน    แห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันก่อตั้งครบรอบ 63 ปี เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ที่ทำการ สบพ. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่นักศึกษา และสวัสดิการบุคลากรของ สบพ. โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้รับมอบ