รฟม. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

preview image
          นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รฟม. ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ สำนักงาน รฟม. โดยจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงาน รฟม. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมทำบุญ  ตักบาตร  โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รฟม. เข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีรดน้ำ    ขอพรจากผู้บริหาร รฟม. กิจกรรมนุ่งโจงห่มสไบ แต่งชุดไทยมางานวันสงกรานต์ และกิจกรรมประกวด   นางสงกรานต์ และนายสงกรานต์ รฟม. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน อีกด้วย
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image