รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

preview image
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 128 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 21 คน ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 18 คน และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 19 คน
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image