รฟม. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2567

preview image
          นางณฐมณ บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 48 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ วัดป่าวชิรบรรพต จ. ชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image