ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 105 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน นำพนักงาน จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 โดยได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น แปลงผักสวนครัว ทาสีโต๊ะนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ อ...... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Volunteer
รฟม. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ประจำปี 2567 จาก โครงการสำนักงานสีเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
รฟม. จัดกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ           นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ร่วมกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก    มาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 13 ปี           ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 13 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ โดยมี นายสุเทพ..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2567) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2567) ระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยาน กรีฑา แบดมินตัน และอีสปอร์ต ซึ่งผลการแข่งขัน สรุปได้ ดังนี้ 1. บาสเกตบอล ได้อันดับที่ 8 2. ฟุตบอล ประเภททั่วไป และประเภท VIP..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsกีฬารัฐวิสาหกิจState Enterprise Games
รฟม. รับโล่ผู้สนับสนุนงานวิ่งการกุศลThe Bridge Family Run & Mini Marathon           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิ่งการกุศล The Bridge Family Run & Mini Marathon เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และโครงการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สะพานกรุงเทพ ถ. เจริญนคร..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567           พลโทพิเชษฐ คงศรี กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน จากโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) และรับชมการแสดงสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsต้อนรับคณะ
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทรัพยากรธรณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 132 ปี           นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทรัพยากรธรณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 132 ปี เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี เพื่อบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณะกุศล..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ รฟม. ประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ สถานีพหลโยธิน รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภายในงานมีการแสดงสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. กิจกรรมโบโซ่บิดลูกโป่ง เพ้นท์หน้าแฟนซี ซุ้มเกม และการแจกของรางวัล โดยมี นางสาวจิรฐา..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsกิจกรรมวันเด็กChildren's day activity

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด