ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 110 รายการ
รฟม. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี           นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนรฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางปะกอก ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเชื่อมสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเชื่อมสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจในปี 2567 ซึ่งผลการแข่งขัน รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2566 ณ จ. ระยอง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2566 นำพนักงาน จำนวน 104 คน ร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ณ จ. ระยอง เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยได้เพาะพันธุ์ต้นโกงกาง สร้างคอนโดปู และปล่อยปู ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Volunteer
รฟม. ร่วมสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล โดยมูลนิธิกระจกเงา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา จัดจุดรับขยะพลาสติก จำนวน 2 จุด ณ บริเวณอาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีลาดพร้าว และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีแยกนนทบุรี 1 เพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล (Re – Life Recycle) สนับสนุนการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนไร้บ้านและคนชรา โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายถนอม..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนบางกะปิ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เป็นวิทยากร..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม. ครั้งที่ 2”           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร และอาคารจอดแล้วจร จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม. ครั้งที่ 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ชุมชนเกาะเกร็ด โดยมีกิจกรรมล่องเรือรอบเกาะเกร็ด เรียนรู้วิถีชุมชนมอญ ชมเจดีย์  มุเตา วัดปรมัยยิกาวาส และร่วม Workshop ผ้าบาติก..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566           นางณฐมณ บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 121 คน กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม. ครั้งที่ 1”           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร และอาคารจอดแล้วจร จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม. ครั้งที่ 1” เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ ชุมชนเกาะเกร็ด โดยมีกิจกรรมล่องเรือรอบเกาะเกร็ด เรียนรู้วิถีชุมชนมอญ ชมเจดีย์มุเตา วัดปรมัยยิกาวาส และร่วม Workshop..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กฟผ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 54 ปี           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 54 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ อาคาร ต. 040 กฟผ. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิเขื่อนยันฮี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 75 ปี           นายทวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 75 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs