รฟม. ร่วมสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล โดยมูลนิธิกระจกเงา

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา จัดจุดรับขยะพลาสติก จำนวน 2 จุด ณ บริเวณอาคารจอดแล้วจร รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีลาดพร้าว และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีแยกนนทบุรี 1 เพื่อสนับสนุนโครงการชรารีไซเคิล (Re – Life Recycle) สนับสนุนการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนไร้บ้านและคนชรา โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. และนางชุตินาถ กาญจนกุล รองผู้อำนวยการมูลนิธิ ได้ร่วมกันเปิดจุดรับขยะที่บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีลาดพร้าว

          ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร และประชาชนทั่วไป สามารถนำขยะพลาสติกมาร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
preview image
preview image