รฟม. จัดกิจกรรม “ฉลอง 111 ปี คมนาคม นั่งรถไฟฟ้าสุขใจไปกับ รฟม.”

preview image

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรม “ฉลอง 111 ปี คมนาคม นั่งรถไฟฟ้าสุขใจไปกับ รฟม.” เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม โดยนำนักเรียนจำนวน 111 คน จากโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า รฟม. เข้าเยี่ยมชม และทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง  ลาดพร้าว - สำโรง จากสถานีศรีเอี่ยม – สถานีสำโรง และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

          ทั้งนี้ นักเรียนดังกล่าวมาจากโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า รฟม. จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา โรงเรียนหัวหมาก โรงเรียนถนอมพิศวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image