รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันการบินพลเรือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 62 ปี

preview image
          นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติกรรม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 62 ปี เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ สบพ. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และสวัสดิการเพื่อนักศึกษาและบุคลากร สบพ. โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สบพ. เป็นผู้รับมอบ