รฟม. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเชื่อมสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566

preview image
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเชื่อมสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจในปี 2567 ซึ่งผลการแข่งขัน รฟม. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image