รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมการขนส่งทางราง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 4 ปี

preview image
          นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 4 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร ณ ถลาง ขร. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และสวัสดิการบุคลากร ขร. โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรม เป็นผู้รับมอบ