รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ

- ปีงบประมาณ 2567 6 เดือน 

- ปีงบประมาณ 2566 
6 เดือน , 1 ปี 

- ปีงบประมาณ 2565 6 เดือน,  1 ปี

- ปีงบประมาณ 2564 6 เดือน, 1 ปี

- ปีงบประมาณ 2563 6 เดือน1 ปี

- ปีงบประมาณ 2562 6 เดือน1 ปี

- ปีงบประมาณ 2561 6 เดือน1 ปี