ผลการค้นหา

Blood Donation
พบจำนวน 6 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า..... Corporate Affairsกิจกรรมองค์กรบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครการชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ผู้รับจ้าง..... กิจกรรรมองค์กรCorporate AffairsบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครการชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsฺบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณชั้น 1อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 121 คน กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 135 คน กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsบริจาคโลหิตBlood Donation

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด