รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย

preview image
         การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครการชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้า ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 138 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 26 คน อวัยวะ จำนวน 26 คน และร่างกาย จำนวน 25 คน   
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image