รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

preview image
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง โครงการรถไฟฟ้า ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 150 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 22 คน อวัยวะ จำนวน 22 คน และร่างกาย จำนวน 22 คน
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image