ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 110 รายการ
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 51 ปี           นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 51 ปี เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ กนอ. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายวีริศ..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. รับโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ สวนหลวง ร. 9 กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566           นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร. 9  กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2566           พลโทพิเชษฐ คงศรี กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2566           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ ซึ่ง รฟม. ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีชักพระวัดนางชีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากมีสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 90 ปี           นางสาวบุษกร อยู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมท่าอากาศยาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 90 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศล กรมท่าอากาศยาน โดยมี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กทพ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 51 ปี           นางสาวชัชสุดา อนนตพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 51 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ กทพ. สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ กองทุนสวัสดิการ กทพ. โดยมี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดหลักสี่           นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ รฟม. ประจำปี 2566 ณ วัดหลักสี่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 180 คน เข้าร่วมพิธี ซึ่งในการนี้ รฟม. หน่วยงานพันธมิตร และประชาชน ได้ร่วมปวารณาถวายจตุปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 2,115,002.14 บาท กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานRoyal Kathina
รฟม. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2566           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ (รฟม.) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2566 ณ วัดราชผาติการาม เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 24 ปี           นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 24 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณ สำนักงาน รฟม.           นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 15 จำนวน 65 คน เข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ สำนักงาน รฟม. เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนางสาวจิรฐา..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsต้อนรับคณะ
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566            นางณฐมณ บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms