รฟม. รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566

preview image
          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่ง รฟม. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลนี้จะมอบให้บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานที่เป็นองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และสาธารณชน ซึ่ง รฟม. มีการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีมาแล้ว 5 ปี 
preview image
preview image
preview image