รฟม. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2566

preview image
          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานประเพณีชักพระวัดนางชี ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ ซึ่ง รฟม. ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีชักพระวัดนางชีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากมีสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี ที่อยู่ในแนวเส้นทางผ่านของขบวนเรือแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางน้ำ ได้แก่ สถานีบางไผ่และสถานีบางขุนนนท์ โดย รฟม. ได้ออกแบบโครงสร้างสถานีทั้ง 2 แห่ง ให้มีสะพานเหล็กอยู่เหนือทางวิ่งรถไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทำกระเช้าพระธาตุ และระบบชักรอก สำหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านสถานี เพื่อมิให้พระบรมสารีริกธาตุลอดใต้สิ่งกีดขวางอันเป็นข้อห้ามในการปฏิบัติ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รฟม. และชุมชนตามแนวสายทาง
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image