รฟม. มอบฝาขวดน้ำพลาสติกให้ Qualy แบรนด์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล

preview image
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบฝาขวดน้ำพลาสติก จำนวน 28 กิโลกรัม ซึ่งได้รับการคัดแยกจากกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 ให้แก่ Qualy แบรนด์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าแทนการทิ้งอย่างสูญเปล่า เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ Qualy Design Space โดย รฟม. ได้จัดกิจกรรม MRTA 3R ให้พนักงานคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งขยะขวดพลาสติกจะถูกคัดแยกชิ้นส่วน นำตัวขวดไปมอบให้แก่โครงการชรารีไซเคิล มูลนิธิกระจกเงา จำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่คนชรา และฝาขวดนำมามอบให้แก่ Qualy แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
preview image