จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณทางเข้า - ออก สถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถและปล่องระบายอากาศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงหัวลำโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)