ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)