ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งแผงตาข่ายและไม้เลื้อยปิดช่องเปิดของอาคาร บริเวณชั้น 7 และชั้น 8 ของอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2562