ประกาศ รฟม. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ปีงบประมาณ 2556-2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)