ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาอาคารจอดรถ ลาดจอดรถสะพานลอยคนเดินข้าม อาคารอเนกประสงค์ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)