ผลการค้นหา

Safety Training
พบจำนวน 3 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsอบรมความปลอดภัยSafety Training
รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์            Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) organized Community Safety Training for students from Thinnakorn Phitthayanusorn school on Friday 30th June 2022 holding Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) training and fire extinguish training by lecturers from MRTA Security, Fire and Rescue Training Institute to prepare students for real life situation. In this regard, MRTA also distributed 10 fire extinguishers to school.          MRTA has organized these training for communities along the route of MRT project since 2014 where the project on the 2022 is schedule at communities along the route of MRT Orange line project: Thailand Cultural Centre – Min Buri (Suwinthawong).
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Public Training)4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565- ข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ. 2566- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2547- ระเบียบ รฟม. ว่าด้วยการขึ้นค่าจ้างพนักงานประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานผู้ไ.....

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด