ผลการค้นหา

MRTA Volunteer
พบจำนวน 8 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน นำพนักงาน จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 โดยได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น แปลงผักสวนครัว ทาสีโต๊ะนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ อ...... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Volunteer
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2566 ณ จ. ระยอง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2566 นำพนักงาน จำนวน 104 คน ร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ณ จ. ระยอง เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยได้เพาะพันธุ์ต้นโกงกาง สร้างคอนโดปู และปล่อยปู ณ..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Volunteer
กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 120 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการังทดแทน ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และเก็บขยะบริเวณชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัต-หีบ จ. ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562ทั้งนี้.....
กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 120 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดต้นสาบเสือ ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นรุกราน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา     กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา.....
กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 130 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม.....
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ปรับปรุงสนามกีฬาให้แก่ชุมชนเคหะธานี 4 เนื่องในกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 โดยมีนางปาณิสรา เนตรธารธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง และนายสมใจ มะลิวัลย์ ประธานชุมชนเคหะธานี 4 เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง รฟม. ได้ปรับปรุงสนามกีฬา ได้แก่ สนามฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล ลานแอโรบิค และติดตั้งรั้วตาข่ายแบ่งพื้นที่สนาม และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเก็ตบอล ลูกตะกร.....
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ ภูมิทัศน์ และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง)      นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ หลังคาเชื่อม และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) เนื่องในกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีนายวิทยา.....
รฟม. ส่งมอบหน้ากากกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) ให้แก่โรงพยาบาลที่คลาดแคลน Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่ง พนักงานจิตอาสา รฟม. ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน.....

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด