ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 110 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566           นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงาน รฟม. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ รฟม. ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธี..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsSongkran Dayวันสงกรานต์
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 31 ปี          นายชัยยศ ณ นคร ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 31 ปี เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการกรม ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรม โดยมี นางสาวอุมา..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ           นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการกระทรวง กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 111 ปี           นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีทำบุญ และพิธีเปิดโครงการ “รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกระทรวงคมนาคม ครบรอบ 111 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ กระทรวงคมนาคม โดยมีนายอธิรัฐ..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 111 ปี           ร้อยตำรวจเอก ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 111 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ กรมทางหลวง สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ ด้วย กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมการแข่งขัน RoV-Chula Alumni The Charity Tournament 2023           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมการแข่งขัน RoV-Chula Alumni The Charity Tournament 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์สู้ภัยเบาหวาน “หวานน้อยลงหน่อย” ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง รฟม. ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน จำนวน 2 ทีม..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ร.ฟ.ท. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 126 ปี           นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 126 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ตึกบัญชาการ ร.ฟ.ท. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ โดยมีนายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระหวะ จ. ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 34 คน จากโรงเรียนบ้านกระหวะ จ. ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีสนามไชย – สถานีบางซื่อ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟฟ้า กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2566           พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรตักบาตรCorporate AffairsGiving Alms
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ รฟฟท. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 12 ปี           นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 12 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2566) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 โดยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ จักรยาน และกรีฑา ซึ่งผลการแข่งขัน สรุปได้ ดังนี้ 1. กรีฑา ได้ 5 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 2. บาสเกตบอล ได้อันดับที่ 8 3. ฟุตบอล..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsกีฬารัฐวิสาหกิจState Enterprise Games
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ การเคหะแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 50 ปี           นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 50 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้    รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs