รฟม. จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม. ครั้งที่ 2”

preview image
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร และอาคารจอดแล้วจร จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม. ครั้งที่ 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ชุมชนเกาะเกร็ด โดยมีกิจกรรมล่องเรือรอบเกาะเกร็ด เรียนรู้วิถีชุมชนมอญ ชมเจดีย์  มุเตา วัดปรมัยยิกาวาส และร่วม Workshop ผ้าบาติก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร 
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image