ผลการค้นหา

Corporate Affairs
พบจำนวน 113 รายการ
รฟม. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2567           นางณฐมณ บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 48 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ วัดป่าวชิรบรรพต จ. ชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsปฏิบัติธรรมMeditation Retreat
รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างโครงการรถไฟฟ้า..... Corporate Affairsกิจกรรมองค์กรบริจาคโลหิตBlood Donation
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567           พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms
รฟม. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ “อรินทราช 26” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 41 ปี           ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ หน่วยปฏิบัติงานพิเศษ “อรินทราช 26” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 41 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย (กองบินตำรวจ) กรุงเทพมหานคร โดยมี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567           นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รฟม. ประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ สำนักงาน รฟม. โดยจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงาน รฟม. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมทำบุญ  ตักบาตร  โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairsวันสงกรานต์Songkran Day
รฟม. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง คค. ครบรอบ 112 ปี           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกระทรวงคมนาคม ครบรอบ 112 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ณ อาคารหอประชุมราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยมีนายสุริยะ    จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี..... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 112 ปี           นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ กรมทางหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 112 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์   ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง สำนักงานใหญ่ อีกด้วย กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน นำพนักงาน จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 โดยได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น แปลงผักสวนครัว ทาสีโต๊ะนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ อ...... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Volunteer
รฟม. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ประจำปี 2567 จาก โครงการสำนักงานสีเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
รฟม. จัดกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ           นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ร่วมกิจกรรมฟังธรรม โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม...... กิจกรรมองค์กรCorporate Affairs
รฟม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567           นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก    มาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsตักบาตรGiving Alms

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด