จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงของระบบดับเพลิง อาคารจอดรถยนต์ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี 1 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อซ่อมแซมระบบดับเพลิงของพื้นที่อาคารจอดให้สามารถพร้อมใช้งานและ เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด