คณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

preview image
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำโดย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย ผู้แทน รฟม. ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) บริเวณสถานีศรีเอี่ยม โดยกำชับบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน เร่งถอดบทเรียนจากเหตุการณ์รางจ่ายกระแสไฟฟ้าและแผ่นรอยต่อคานทางวิ่งหลุดร่วง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และประชาชนผู้สัญจรทางถนน
preview image