คณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

preview image
preview image