ประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)