ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 3/2556 รฟม. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมีพร้อมอุปกรณ์กรอกอากาศ จำนวน 6 ชุด และชุดขยายเสียงสำหรับประกอบหน้ากากป้องกันเคมี จำนวน 2 ชุด