ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจอดรถ บริเวณเหนือแนวอุโมงค์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงซอยรัชดาภิเษก 2 ถึงแนวรั้วธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)