ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกปีใหม่ 2568 ของ รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)