ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแอปพลิเคชันและปรับปรุงพื้นที่สำหรับโครงการ MRTA Taxi EV by MRTA Parking Application (sPark EV Terminal App) โดยวิธีคัดเลือก