ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบริการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของข่าวตัดออนไลน์ (News Clipping) ประจำปีงบประมาณ 2560