รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา

preview image

          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน นำพนักงาน จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 โดยได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น แปลงผักสวนครัว ทาสีโต๊ะนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ อ. ปากช่อง และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้าง และเพาะพันธุ์ต้นมะค่าโมง ผลิตปุ๋ยจากมูลช้าง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ. ปากช่อง

          ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน รฟม.
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image