รฟม. ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

preview image
          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับครู และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 จำนวน 96 คน จากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต จ. นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จากสถานีกระทรวงสาธารณสุข ไปยังสถานีคลองบางไผ่ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านการโดยสารรถไฟฟ้า
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image